• Segueix-nos
 • HORARI OBERTURA
  Dill-Div: 8.00h a 13:00h | 15:00h a 18:00h
 • WhatsApp chat609353359
 • Aire condicionat | Taller Sant Feliu

  Aire condicionat

  La temperatura interior del teu vehicle és un altre sistema de seguretat activa i per això treballem la diagnosi i reparació del circuit d’aire condicionat o climatització del teu vehicle.

  El nostre personal té la titulació de manipulador de gasos fluorats, per poder garantir una reparació altament professional i completament respectuosa amb el medi ambient.

  Recuperem el 100% del gasos contaminants refrigerants que conté el teu vehicle, gasos altament nocius i responsables del deteriorament de la capa d’ozó, i el substituïm per un nou gas lliure de CFC, totalment ecològic.

  Així obtenim una doble avantatja: per una banda, no contaminem més el planeta; per altra, aconseguim més rendiment el teu sistema i assegurem una vida útil mes llarga.

  Els gasos nocius són guardats en dipòsits especials com a residus controlats i certificats, seguint sempre una línia de gestió de residus ECO.

  En el cas que el teu vehicle hagi deixat de fer fre paulatinament, possiblement sigui per una fuita molt petita del sistema. Aquests tipus de fuita son molt difícils de poder detectar amb sistemes convencionals. Però nosaltres disposem d’un sistema que ens permet detectar qualsevol fuita per petita i amagada que estigui, gràcies a la detecció del hidrogen. Com sempre la bona diagnosis, la nostra bandera.

  A Taller Sant Feliu, sempre respectuosos amb el medi ambient!